Den adliga släkten Hiort af Ornäs

Släkten Hiort af Ornäs är en svensk adelsfamilj med anor tillbaka till medeltiden. Här är en översikt över denna släkt:

Den adliga släkten Hiort af Ornäs
Den adliga släkten Hiort af Ornäs

Ursprung och Historia

Släktens ursprung:

 • Hiort af Ornäs är en gammal svensk adelsfamilj som kan spåras tillbaka till 1400-talet.
 • Släktnamnet Hiort kommer från det äldre ordet för hjort och Ornäs är ett geografiskt tillägg som syftar på deras förbindelse med gården Ornäs i Dalarna.

Viktiga medlemmar

Framstående medlemmar genom historien:

 • Jöns Hiort (d. 1476) En av de tidiga kända medlemmarna av släkten som levde på 1400-talet.
 • Erik Hiort af Ornäs (d. 1606) Adlad av kung Karl IX och inflyttad till Dalarna där släkten etablerade sitt säte på Ornäs gård.

Adelstitel och vapen

Adelstitel och vapen:

 • Släkten adlades 1606 av Karl IX och introducerades på Riddarhuset 1625.
 • Familjevapnet består av en hjort på en sköld, vilket reflekterar släktnamnet Hiort. Vapenskölden är oftast färgsatt med silver och blått.

Gården Ornäs

Ornäs gård:

 • Ornäs gård i Borlänge kommun Dalarna har varit en central plats för släkten Hiort af Ornäs.
 • Gården är känd för sin historiska betydelse och är idag en kulturminnesmärkt byggnad. Enligt traditionen gömde sig Gustav Vasa här under sitt uppror mot Kristian II.

Nutid

Släkten idag:

 • Än idag finns medlemmar av släkten Hiort af Ornäs även om de inte längre har samma inflytande som under tidigare århundraden. En av dem heter Marianne Hiort af Ornäs som är konstnär och målat denna tavla.
 • Familjenamnet och dess historiska betydelse lever kvar genom historiska skrifter och kulturarv.

Betydelse och kulturarv

Kulturell betydelse:

 • Släkten Hiort af Ornäs är en del av Sveriges adliga historia och har bidragit till landets kulturarv.
 • Gården Ornäs är ett museum och besöksmål som berättar om både släktens och Sveriges historia under Gustav Vasas tid.

Källor och vidare läsning

För mer information om släkten Hiort af Ornäs kan du besöka:

 • Riddarhuset
 • Lokala museer i Dalarna som Ornäs gård
 • Svenska adelskalendern och genealogiska verk som beskriver svenska adelns historia

Genom dessa källor kan du få en djupare förståelse för släktens historia, deras bidrag till svensk kultur och hur deras arv lever vidare idag.

Bästa företag som hjälper er att fakturera utan företag eller fakturera utan bolag om ni ska sälja och köpa konstverk.